Vilka Länder Spelar Mest Casino?

lektion om casino länder

När det kommer till casinospel är det lätt att tro att USA är det landet där det spelas som allra mest i. Troligtvis är det Las Vegas som ger en den tron. Men då ska man komma ihåg att Las Vegas är en väldigt liten del av ett så stort land som USA. Faktum är att USA inte ens finns med på topp tio listan över de länder som spelar allra mest. Utan de tre länder som toppar listan över dem som spelar mest är tre helt andra länder.

De tre länderna som spelar mest casino:

  1. Australien
  2. Singapore
  3. Irland

1. Australien

Det landet som spelar allra mest är Australien. Och lokalt i landet är det i delstaten New South Wales det allra mesta spelandet äger rum. I Australien är det väldigt vanligt att spela på betting, som ingår i kategorin casinospel. Men även spelautomater är vanliga, och det finns casinon i princip varje stad runt om i landet.

Med tanke på deras spelande tradition är det kanske föga förvånande att även online casino har haft ett stort genomslag i landet. Det finns förstås regler gällande casinospel online även i Australien, men de är relativt liberala. Vilket troligtvis är en bidragande faktor till att casinospel är stort i landet. I Sverige är det exempelvis inte rekommenderat att spela på casino utan svenska licensen, i Australien finns ingen sådan rekommendation.

År 2017 räknade man ut att det genomsnittliga förlorade kapitalet genom casinospel låg på 1 128 australiska dollar.

2. Singapore

Land nummer två på listan över de invånarna som spelar casinospel allra mesta är Singapore. Kanske inte det landet du hade tippat på skulle ta silvermedaljen. Speciellt inte när man får veta att landets första casino öppnade först 2010. Att spela på casino i Singapore är alltså något som på kort tid har växt sig mycket stort.

Då är det inte heller konstigt att det finns en oro över att spelproblematik kan komma att bli ett stort problem i landet. Det har föranlett till att enligt lag kan man förbjuda sina egna familjemedlemmar att gå på casino, om man anser att det finns risk för problematiskt spelande. Regeringen har också infört en obligatorisk avgift för att få tillträde till casino.

Men än så länge verkar inte åtgärderna ha någon effekt, för Singaporborna ligger inte långt efter australierna när det kommer till casinospel.

3. Irland

Att Irland kommer på tredje plats är kanske inte lika överraskande som tvåan. Irland är ett land som älskar sport och älskar betting. På Irland finns regler kring casinospel, men tyvärr är det föråldrade och har därför ingen riktigt påverkan. Lagen anger nämligen hur stor summa man får spela med, men anges i pence och shilling. En valuta som inte längre används i Irland, eftersom de gick över till euro 1999. Med andra ord finns det ingen reglering som faktiskt fungerar, och irländarnas spelande lämnas till deras egna öde.

Om spelandet skulle minska om Irland fick en uppdaterad spelreglering är såklart svårt att säga.